Naša firma začala v roku 2017 s používaní dátového úložicka NAS od spoločnosti Synology.

Kľúčové vlastnosti

  • Finančne výhodný NAS pre požiadavky spoločností
  • Sada Cloud Station pre synchronizácie a dostupnosť dát zo všetkých zariadení
  • Špeciálny serverový systém s intuitívnym ovládaním a možnosťou dopĺňania
  • Úložisko pre prostredie virtualizácie (VMware, Citrix a Microsoft Server 2012)
  • Najkompatibilnejšie zdieľanie (FTP, SMB2, AFP, NFS, WebDAV, Windows AD a LDAP)
  • Nepretržitá sieťová prevádzka (4 gigabitové porty s Failover a Link Aggregation)
  • S rastúcimi požiadavkami je možné pridať až 10 ďalších diskov (DX517)
  • výkonný procesor pre hladký chod a hardvérové šifrovanie AES-NI

Ochrana a integrita dát vďaka Btrfs

Súborový systém novej generácie Btrfs má nástroje, ktoré predídu poškodeniu dát. Btrfs na zväzku uchováva dve kópie metadát, a umožňuje tak obnoviť dáta v prípade poškodenia pevného disku alebo výskytu zlých sektorov. U bežného súborového zväzku je odhalenie chýb prácou špeciálnych nástrojov. Btrfs ale vytvára pri každej čítacej operácii kontrolné súčty, takže sa chyba odhalí okamžite a dôjde k automatickej náprave. Funkcia snímkovania umožňuje vytvoriť kópiu celej zdieľanej zložky. Týmto spôsobom môžete v prípade straty alebo poškodenia databázy v dôsledku zlyhania ľudského faktora rýchlo obnoviť dáta späť do okamihu, kedy bola snímka odfotografovaná.