fbpx

Kamerový systéme pre BSD č. 304 Žiar nad Hronom

Realizácia kamerového systému

Našu firmu oslovil predseda bytového domu v problematickej lokalite. Kde dochádza k poškodzovaniu a znečisťovaniu okolia bytového domu. Pre okolie domu boli použité kamery v przlíšeník 4 MPix v počte 6 ks pre stráženie okolia domu. Pri každom vchode je namontovaná ešte kamera pre monitorovanie vstupu do domu. Ďalšie dve kamery sú umiestnené v spoločných priestoroch domu, pre kontrolu a monitorovanie spoločných priestorov.

Celý kamerový systém je napájaný z jedného miesta. Bol použitý dátový rozvádzač značky SOLARIX doplnený o patch panel, ktorý zjednodušuje prácu aj prípadné rozširovanie kamerového systému. Pri tejto realizácií bol použítý aj záložný zdroj, ktorý zabezpečuje dodávaku elektrickej energie zariadeniam aj v prípade výpadku elektrickej energie. Zaujímavoštou pri tejto realizácií je aj použitie rohových montážnych konzól. Na jednu takúto konzolu bolo možné upevniť až dve kamery a teda pokryť veľký uhoľ záberu.

2 vchody

10 ks IP kamier

4 MPix rozlíšenie

3 TB HDD

nahrávacej kapacity

Hikvision

prémiová značka

Už od začiatku sme boli veľmi spokojní s komunikáciou a prístupom pri návrhu kamerového systému. Výber kamier a aj ich umiestnenie bolo navrhnuté skutočne perfektne, montáž bola spravená za pár dní, ovládanie systému zrozumiteľne vysvetlené. Oceňujem ochotu pomôcť aj po odovzdaní projektu.
Ing. Miroslav Sklenár

Predseda, Bytové spoločenstvo domu 304

Galéria realizácie kamerového systému

Licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY

Spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o. vlastní Licenciu na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY. Zákon o súkromnej bezpečnosti špecifikuje
technickú službu ako projektovanie, montáž, údržbu, revíziu, alebo opravu zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov
a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste, alebo v ich okolí.