fbpx

Kamerový systéme pre BSD č. 317 Žiar nad Hronom

Realizácia kamerového systému

Pripravujeme 

3 vchody

12 ks IP kamier

4 MPix rozlíšenie

4 TB HDD

nahrávacej kapacity

Hikvision

prémiová značka

Pripravujeme
Mária Zábavíková

Predsedníčka, BSD č. 317 Žiar nad Hronom

Galéria realizácie kamerového systému

Licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY

Spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o. vlastní Licenciu na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY. Zákon o súkromnej bezpečnosti špecifikuje
technickú službu ako projektovanie, montáž, údržbu, revíziu, alebo opravu zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov
a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste, alebo v ich okolí.