fbpx

Kamerový systéme pre SBD Rudlová 4870 Banská Bystrica

Realizácia kamerového systému

Celá administrácia prebieha v dátovom rozvádzači, ktorý je umiestnený v spoločných priestoroch. Opäť sme vsadli na overenú značku dátových rozvádzačov SOLARIX. Rozvod elektrickej energiev dátovom rozvádzači je realizovaný cez rozvodný panel, ktorý má v sebe integrovanú prepäťovú ochranu, ktorá chráni všetky zariadenia pred prepätím. Súčasťou dázového rozvádzaču je aj FullHD monitor, ktorý služí na nastavovanie aj na prezeranie záznamu.  Dátové rozvody boli realizované v základoch domu, kde nikomu neprekážajú a sú aj chránené voči poškodeniu.

 

1 vchod

4 ks IP kamier

4 MPix rozlíšenie

1 TB HDD

nahrávacej kapacity

Hikvision

prémiová značka

Pripravujeme
Ing. Milan Malecký

Predseda, SVB Rudlová 4870 Banská Bystrica

Galéria realizácie kamerového systému

Licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY

Spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o. vlastní Licenciu na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY. Zákon o súkromnej bezpečnosti špecifikuje
technickú službu ako projektovanie, montáž, údržbu, revíziu, alebo opravu zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov
a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste, alebo v ich okolí.