Kamerový systém pre BSD č. 458 Žiar nad hronom

Realizácia kamerového systému

Pri obnove bytového domu sa už dopredu myslelo na kamerový systém čo je najlepšia možná situácia. Bol pripravený rozvod pre kamerový systém a až následne sa realizovalo zateplenie budovy. Celý rozvod je skrytý pod zateplením a teda montáž je viac ako elegantná. Boli použité špecialne vretenové podložky pre zateplenie, ktoré sa dajú prispôsobiť roznej hrúbke zateplenia. Na ne boli už aplikované klasické podložky pre kamery. Celý rozvod pre kamerový systém je ukončený v spoločných priestoroch v uzamykateľnom rozvádzači. Monitorované je celé okolie bytového domu a vstupná chodba.

Zaujalo vás to? Poďme sa nezáväzne porozprávať na 0902 835 326 alebo nám napíšte na [email protected] . Radi vytvoríme bezplatnú cenovú ponuku aj pre vás. Pozrieť si môžete i naše ďalšie referencie alebo podstránku služieb – Kamerové systémy, do ktorej sme spísali všetky dôležité informácie.

Spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o. vlastní Licenciu na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY, čo nás oprávňuje pre montáž kamerových a zabezpečovacích systémov.

 

Bytový dom M. R. Štefánika 1 Žiar nad hronom

1 vchod

7 ks IP kamier

4 MPix rozlíšenie

2 TB HDD

nahrávacej kapacity

Hikvision

prémiová značka

Na schôdzi vlastníkov bytov boli prezentované a nasledne schválené ponuky na obnovu domu. Časť ponúk na obnovu technického zariadenia domu (silová elektroinštalácia, bleskozvod, bytové telefóny, elektrický vrátnik a ležatý rozvod studenej a teplej vody) bola doplnená o ponuku na montáž kamerového systému na bytový dom z dôvodu, že steny domu boli poškodzované oplzlými kresbami a pri stojisku kontajnerov na domový odpad vznikali divoké skládky. Ponuka na montáž kamerového systému bola prezentovaná spoločnosťou ALLTECH.SK s.r.o. v zastúpení konateľom Ing. Schniererom a následne schválená vlastníkmi bytov domu č. 458.

Kroky realizácie uvedené v ponuke boli dodržané:

  1.     Stanovenie počtu kamier
  2.     Umiestnenie kamier
  3.     Montáž káblového rozvodu pre kamerový systém a montáž konzol pre montáž podložiek na zateplené fasády.
  4.     Montáž kamier a uvedenie kamerového systému do prevádzky
  5.     Označenie kamier a sledovaných priestorov tabuľkami
  6.     Vyhotovenie „záznamu o spracovaní osobných údajov kamerovým systémom“

Korektnosť firmy sa prejavila aj pri riešení vzniknutého problému (promptná výmena kábla, ktorý bol poškodený pri zatepľovaní obvodových stien na dome). Vzácny je záujem firmy o dielo, jeho funkčnosť a spoľahlivosť aj po jeho odovzdaní.

Jednoznačne odporúčam pre záujemcov o zavedenie kamerového systému na bytové domy firmu ALLTECH.SK s.r.o.

Jozef Odler

Predseda, BSD č. 458 Žiar nad Hronom

Galéria realizácie kamerového systému