Kamerový systéme pre SVB J. Kozačeka č.16 Zvolen

Realizácia kamerového systému

pri tejto realizácií bol už kamerový systém namontovaný ale bol nefunkčný bol analogový, nenahrával sa záznam, boli použité no name značky bez dalšej podpory, miesta pôvodných kamier boli zachované s tým že je pripravené na dalšie rozšierovanie kamerového systému až o dalších 5 ks, celý systém je pod záložný zdrojom ktorý jednak umožnuje prevádzku aj v prípade výpadku, a zároven stabilizuje výkývy napatia v sieti. v tejto inštalácií sme použili aj už namontované antény od značky Ubiquiti ktoré nám umožnili bezdrôtové pripojenie kabíny výťahu a inštalácie kamery vo výťahu. Celý systém je pripojený aj na internetové pripojenie čo umožňuje pravidelnú synchronizáciu času a jeho automatickému posunu na letný a zimný čas. Zaujalo vás to? Poďme sa nezáväzne porozprávať na 0902 835 326 alebo nám napíšte na [email protected] . Radi vytvoríme bezplatnú cenovú ponuku aj pre vás. Pozrieť si môžete i naše ďalšie referencie alebo podstránku služieb – Kamerové systémy, do ktorej sme spísali všetky dôležité informácie. Spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o. vlastní Licenciu na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY, čo nás oprávňuje pre montáž kamerových a zabezpečovacích systémov.

1 vchod

3 ks IP kamier

4MPix rozlíšenie

1 TB HDD

nahrávacej kapacity

Kamery Hikvision

prémiová značka

Do spolupráce s firmou ALLTECH.SK s.r.o sme sa dostali po zmene servisných prác výťahu od 1.2.2022. Na odporúčanie novej servisnej firmy-OTIS Výťahy, s.r.o., ktorá nám dala kontakt  konateľa firmy ALLTECH.SK s.r.o. pána Mareka SCHNIERERA. Tieto dve firmy už dlhšie spolupracujú a ich vzájomná spolupráca sa hodnotí ako výborná (inak by nedávali odporúčania iným subjektom). Takto začala naša spolupráca s p.Schniererom.

 Pri e-mailovej komunikácii, kde som popísal súčasný stav, mi p.Schnierer veľmi odborne vysvetlil, že súčasný KIS je morálne zastaraný, veľmi komplikovaný (bol použitý analógový aj digitálny prevod) a ani sa nečuduje, že je aj nefunkčný. Navrhol, že obhliadku vykoná priamo na mieste a navrhne riešenia. Už tento prístup zo strany p.Schnierera bol veľmi ústretový a odborný a mal záujem na tom, aby kamerový systém bol funkčný.

Obhliadka pre sfunkčnenie kamerového systému bola vykonaná 18.2.2022. Boli dohodnuté postupy riešenia napr. modernizácia kamier, nové nahrávacie zariadenie, nový switch so 4 portami, ústredňa, záložný zdroj, káblová inštalácia osadená v lištách. Z pôvodných zariadení sa využila len informačná tabuľa, ale softvér sa bude musieť preinštalovať a kamera vo výťahu a jej napájanie. Cenovú ponuku nám pošle a zabezpečí aj spracovanie zmluvy o dielo.

Realizácia KIS bola vykonaná 24.3.2022. Prišli p.Schnierer a jeden zamestnanec. Bolo vidieť, že obaja sú zohratý a každý vie čo má robiť. Práca im išla od ruky. Za jeden deň boli práce hotové. Poobede už bol kamerový systém funkčný, nasledovala krátka inštruktáž o prevádzke systému (prehrávanie z 1 alebo 3 kamier, vytvorenie záznamu, prenesenie dát na USB pre potreby PZ atď.).

Informačná tabuľa zatiaľ zostala nezmenená, ale so starým softvérom nezabezpečuje komfort a výstup ako požadujeme. Tu je tiež nápomocný p.Schnierer a bude sa snažiť upgradovať softvér alebo dodá nový.

O budúcnosti máme s firmou ALLTECH.SK s.r.o. zabezpečený servis na kamerový systém.

Na záver by som poukázal na profesionálny prístup p.Schnierera a jeho pracovníkov firmy ALLTECH.SK s.r.o. ako príklad pre všetky ostatné firmy.

Ing. Jaroslav Važan

Predseda, SVB J. Kozačeka č.16 Zvolen

Galéria realizácie kamerového systému